Aktualności
Film promocyjny

Szkolenia nabór 30/2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące naboru 30/2022 – Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 „Aktywność gospodarcza mieszkańców”.

Szkolenia odbędą się w dniach:
26 maja 2022 r. o godzinie 14:00,
27 maja 2022 r. o godzinie 14:00,
– w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 , sala 16a parter (budynek Wszechnicy Chojnickiej).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja poprzez wysłanie maila na adres biuro@sandrybryd.pl , w tytule maila proszę wpisać: Szkolenie Premie, w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz dzień szkolenia. Alternatywnie na szkolenie również można zgłosić się telefonicznie.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 ze zm.).Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków