Aktualności
Film promocyjny

Informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej

Chojnice, dnia 23.01.2023 r.

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przekazujemy Państwu do wiadomości informację o wynikach ewaluacji zewnętrznej LSR w formie raportu z badania – link (raport do pobrania).Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków