Aktualności
Film promocyjny

Uroczyste podpisanie umowy ramowej na realizację LSR na lata 2023-2027

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24.01.2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy  podpisało umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W imieniu Stowarzyszenia umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz Wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim podpisali: Prezes Grażyna Wera Malatyńska oraz Vice Prezes Ireneusz Brudnoch.

Naszą LSR objęte są cztery gminy powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk i Konarzyny oraz Gmina Lipnica – powiat bytowski.

W ramach budżetu będziemy dysponować środkami pochodzącymi z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w wysokości 2.462.500,00 euro ( w tym 1.354.375,00 euro ze środków EFRROW) oraz z programu regionalnego: Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 – w wysokości 2.521.969, 34 euro.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/sandrybrdy/?locale=pl_PL

O wszystkich postępach prac nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju będziemy informować Państwa na bieżąco.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków