Aktualności
Film promocyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY

Dnia 23 lutego 2024r. przeprowadzone zostało spotkanie o charakterze refleksyjno – analitycznym „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli członkowie LGD, przedstawiciele rady i zarządu oraz pracownicy stowarzyszenia.  

Na początku spotkania dyrektor LGD Stanisław Piesik, w formie prezentacji przedstawił sprawozdanie z realizacji LSR na lata 2016 – 2023. Przeanalizowano stopień realizacji wskaźników w ramach LSR. Omówiono ilość zrealizowanych naborów i złożonych wniosków. Następnie prezes stowarzyszenia pani Grażyna Wera-Malatyńska przedstawiła nową ofertę rozwojową zawartą w aktualnie wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uczestnicy warsztatu refleksyjnego zwrócili uwagę na pogłębiający się problem z komunikacją międzyludzką, zanikającą potrzebą rozmów, spotkań, wyrażania swojego zdania. Poprzez wymianę własnych doświadczeń zastanawiano się w jaki sposób stawić czoło tym wyzwaniom. Jako priorytet postawiono operacje mające na celu wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków