Film promocyjny

Operacje własne

Data publikacji: 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami ”, której celem jest  umożliwienie promocji dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD Sandry Brdy.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Chojnice, 04.08.2018 r.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie żaden inny niż LGD podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji zaproponowanych jako operacje własne LGD w ramach przedsięwzięć 1.2.2 oraz 2.2.1.

W związku z tym operacje zostaną przedłożone do oceny przez Radę LGD.

Data publikacji: 19.12.2018 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „ Akademia Aktywnego Seniora – Cykl warsztatów i działań związanych z aktywnością obszaru ”, której celem jest  umożliwienie aktywizacji i wsparcia grupy dewaloryzowanej – seniorów poprzez realizację działań edukacyjno – integracyjnych.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu ze wsparcia skorzysta 100 -stu seniorów w wieku 60+.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji: 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami ”, której celem jest  umożliwienie promocji dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD Sandry Brdy.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków