Aktualności
Film promocyjny

Targi Lato 2010

W dniach 24-25 kwietnia 2010 roku w Warszawie odbędą się XV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2010. Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy będzie na nich miała swoje stanowisko, na którym mają być promowane walory naszego obszaru.

Walne Zebranie Członków LGD.

Informujemy, że w dniu 19 marca 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Sandry Brdy.

Konsultacje zmian w kryteriach wyboru „małych projektów”.

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy w ostatnim czasie planowana jest zmiana rozporządzenia regulującego zasady wyboru tzw. „małych projektów”…

Posiedzenie Rady w dniu 15 lutego 2010 r.

Informujemy, iż w dniu 15 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego dokonano ponownej oceny zgodności z LSR wniosków, dla których złożono odwołania od decyzji Rady podjętej w dniu 25 stycznia 2010 r. Wynik oceny przedstawia tabela zamieszczona poniżej. W związku z ponowną oceną dokonana została modyfikacja listy operacji.

Lista ocenionych operacji – nabór 2009/II (małe projekty).

Na podstawie §26 Regulaminu Rady LGD Sandry Brdy zamieszczamy listę ocenionych operacji w ramach naboru 2009/II w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi.

1 2 61 62 63 64


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków