Aktualności
Film promocyjny

Lista ocenionych operacji dla naboru 2009/I

Na podstawie §26 Regulaminu Rady LGD Sandry Brdy zamieszczamy listę ocenionych operacji w ramach naboru 2009/I w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacja o posiedzeniu Rady

Na podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuję, iż w dniu 25.01.2010 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2009/II dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej, ul. Wysoka 3, 89-600 […]

Nabór wniosków na „małe projekty”…

LGD Sandry Brdy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nabór wniosków na „Odnowę wsi”…

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warsztaty szkoleniowe zakończone…

Dobiegł końca cykl szkoleń przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

1 2 62 63 64


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków