Film promocyjny

Członkowie

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która poprawnie wypełni i podpisze deklarację członkowską. Przyjęcie do Stowarzyszenia odbywa się na mocy uchwały Zarządu. Członkowie zwyczajni mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, składać wnioski dotyczące działalności LGD do Zarządu, brać udział w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD.

Walne Zebranie Członków – Stowarzyszenie liczy obecnie 65 członków.
Aktualna lista członków LGD Sandry Brdy
Deklaracja członkowska

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków