Film promocyjny

Składki

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia wynosi 20 zł na rok.

Składkę można wpłacać:
przelewem na konto bankowe, w tytule przelewu „składka członkowska za …….. r. / oraz imię i nazwisko/nazwa podmiotu wpłacającego
– Bank Spółdzielczy Konto nr : 65 8147 0002 0011 1735 2000 0010
– lub w Biurze LGD Sandry Brdy.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków