Informacja o wynikach posiedzenia Rady w dniu 30.06.2011 r.dla naboru na tzw. „małe projekty”

SandrybrdyInformujemy, iż w dniu 30.06.2011 r. odbyło się I posiedzenie Rady w sprawie oceny operacji złożonych w ramach naboru na tzw. „małe projekty”, zakończonego w dniu 17.06.2011 r. (2011/VI). Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne ze strategią, dofinansowane zostaną operacje do 11 miejsca włącznie. Pozostałe operacje, umieszczone na dalszych miejscach uzyskają dofinansowanie jedynie w przypadku pojawienia się niewykorzystanych środków w ramach limitu.

Lista ocenionych operacji – tutaj.