Warsztaty kulinarne

Data publikacji 16.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia gmin obszaru LGD Sandry Brdy do udziału w warsztatach kulinarnych. Celem projektu jest realizacja cyklu warsztatów kulinarnych, których finalnym efektem będzie powstanie  pierwszej lokalnej książki kucharskiej.
Warsztaty kulinarne odbędą się w ramach operacji pn. „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami”. Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Czekamy na Państwa zgłoszenia. Szczegóły w Regulaminie.
Do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy – /wersja do druku/
Formularz zgłoszeniowy – /wersja elektroniczna/

Zaproszenie na promocję wydawnictwa pt. „Marzenia dzieciństwa”

Serdecznie zapraszamy na promocję najnowszego wydawnictwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania Sandry Brdy pt. „Marzenia dzieciństwa”


Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się zbiór poezji autora urodzonego na terenie Kosznajderii – enklawy osadniczej o średniowiecznym rodowodzie, zamieszkałej przez niemieckich kolonistów wyznania rzymskokatolickiego, sprowadzonych przez Zakon Krzyżacki i osiedlonych na obszarze między Chojnicami, Tucholą a Kamieniem Krajeńskim. Autorem wydanego zbioru poezji jest nieżyjący ks. dr Jan Marcin Behrendt, wywodzący się ze starej rodziny kosznajderskiej.  Przekładu na język polski wybranych dzieł ks. dr. Behrendta dokonał Wiesław Trzeciakowski – poeta, prozaik, krytyk literacki, autor publikacji historycznych dotyczących kwestii polsko-niemieckich oraz tłumacz niemieckiej poezji i eseistyki artystycznej.

Promocja publikacji
odbędzie się w czytelni Biblioteki Publicznej
w Chojnicach
(Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3),
w dniu  9 lipca (wtorek)
godz. 17:00
Prosimy o potwierdzenie udziału pocztą elektroniczną na adres:
biuro@sandrybrdy.pl

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 12 czerwca 2019

Informujemy, że LGD Sandry Brdy zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD Sandry Brdy proponuje, aby środki te w kwocie 780 tys. zł. przeznaczyć na Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnich naborach z tego zakresu wystąpiło bardzo duże zainteresowanie osób fizycznych, które chciały otrzymać tą “premię”. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 13 premii po 60 tys.
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-24 i 68-75/. Dodatkowo przesyłamy również wykaz zmian do LSR oraz formularz zmian. Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 26 czerwca 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
dokument pomocniczy – wykaz zmian do LSR
formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl.
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 13.06 do 26 czerwca, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 18 czerwca
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/XMTn92oCjsBNgWkm8

Kosznajderski Rajd Rowerowy 2019

Już po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rowerów i piękna naszych okolic do udziału w Kosznajderskim Rajdzie Rowerowym. W ramach tegorocznej edycji, która odbędzie się w sobotę 25 maja pojedziemy trasą ok. 22 km do Silna, w drodze powrotnej odwiedzając Granowo i Lichnowy. Będzie to okazja do przetestowania nowej ścieżki rowerowej łączącej Chojnice z Silnem. Trasa w większości przebiegać będzie właśnie ścieżkami rowerowymi (reszta drogami asfaltowymi, gruntowymi). Serdecznie zapraszamy do zapisów na rajd, szczegóły, w tym miejsce zbiórki i godzinę startu znajdziecie w regulaminie, do pobrania – regulamin.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 10 zł na numer rachunku bankowego:
65 8147 0002 0011 1735 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Czersku, tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Rajd Kosznajderski 2019.