Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (Przedsięwzięcie 1.2.2.)

Chojnice, 10.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy dokonała wyboru przedmiotowej operacji własnej.

Chojnice, 02.07.2018 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 z dnia 02.07.2018 r.

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza zamiar realizacji operacji własnej,

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.

Wysokość środków przewidzianych na realizację operacji: 50 000 zł.

Termin składania zamiaru realizacji operacji: 02.07.2018 r.02.08.2018 r.

Czytaj więcej

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (Przedsięwzięcie 2.2.1)

Chojnice, 10.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy dokonała wyboru przedmiotowej operacji własnej.

Chojnice, 02.07.2018 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 z dnia 02.07.2018 r.

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza zamiar realizacji operacji własnej,

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego”.

Wysokość środków przewidzianych na realizację operacji: 50 000 zł.

Termin składania zamiaru realizacji operacji: 02.07.2018 r.02.08.2018 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru 17/2018

Chojnice, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 17/2018 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r.30.07.2018 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru 16/2018

Chojnice, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 16/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 „Silne organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r.30.07.2018 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru 15/2018

Chojnice, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 „Odnawialne źródła energii przyszłością obszaru”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r.30.07.2018 r.

Czytaj więcej