Aktualności
Film promocyjny

Możliwość aneksowania umów na podejmowanie działalności gospodarczej

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym […]

Życzenia

Data publikacji 18.12.2020. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2020

Spotkanie regionalne „Smart Villages”

Data publikacji: 11.12.2020 r. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie regionalne, którego tematem przewodnim będzie przedstawienie koncepcji Smart Villages. Podejście Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów (w tym kontekście […]

Ankieta dla mieszkańców i beneficjentów obszaru LGD Sandry Brdy

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do trwającego badania ewaluacyjnego realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy, zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru oraz beneficjentów do wypełnienia ankiety. Informacje zebrane na podstawie pytań ankietowych pozwolą na ocenę efektywności wdrażania LSR obszaru LGD Sandry Brdy oraz będą drogowskazem postepowania podczas tworzenia strategii dla obszaru na przyszły okres programowania.Link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=5b3fc3346dba159d2982e49eee3f785b

Kosznajderia 2.0 – artykuł w miesięczniku Chojniczanin

Szanowni Państwo, w dniu 17 listopada br. w miesięczniku Chojniczanin ukazał się wywiad, którego udzieliła Grażyna Wera – Malatyńska, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”. Wywiad stanowi ciekawą opowieść o odkrywaniu mało znanej historii miejsca. W poniższym linku przedstawiamy pełną treść wywiadu. -art. ze strony www.chojniczanin.pl

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).