Wyniki naborów 14/2018 – 17/2018.

Chojnice, 10.08.2018 r.

W dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naborów 14/2018 – 17/2018. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia wraz z załącznikami (w tym listy wybranych projektów).

Protokół.Lista obecności.Rejestr interesów.Uchwała 95Uchwała 96Uchwała 97Uchwała 103-104Uchwały 98-102.