Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 12 czerwca 2019

Informujemy, że LGD Sandry Brdy zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD Sandry Brdy proponuje, aby środki te w kwocie 780 tys. zł. przeznaczyć na Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnich naborach z tego zakresu wystąpiło bardzo duże zainteresowanie osób fizycznych, które chciały otrzymać tą “premię”. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 13 premii po 60 tys.
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-24 i 68-75/. Dodatkowo przesyłamy również wykaz zmian do LSR oraz formularz zmian. Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 26 czerwca 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
dokument pomocniczy – wykaz zmian do LSR
formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl.
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 13.06 do 26 czerwca, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 18 czerwca
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/XMTn92oCjsBNgWkm8