Zaproszenie na promocję wydawnictwa pt. „Marzenia dzieciństwa”

Serdecznie zapraszamy na promocję najnowszego wydawnictwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania Sandry Brdy pt. „Marzenia dzieciństwa”


Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się zbiór poezji autora urodzonego na terenie Kosznajderii – enklawy osadniczej o średniowiecznym rodowodzie, zamieszkałej przez niemieckich kolonistów wyznania rzymskokatolickiego, sprowadzonych przez Zakon Krzyżacki i osiedlonych na obszarze między Chojnicami, Tucholą a Kamieniem Krajeńskim. Autorem wydanego zbioru poezji jest nieżyjący ks. dr Jan Marcin Behrendt, wywodzący się ze starej rodziny kosznajderskiej.  Przekładu na język polski wybranych dzieł ks. dr. Behrendta dokonał Wiesław Trzeciakowski – poeta, prozaik, krytyk literacki, autor publikacji historycznych dotyczących kwestii polsko-niemieckich oraz tłumacz niemieckiej poezji i eseistyki artystycznej.

Promocja publikacji
odbędzie się w czytelni Biblioteki Publicznej
w Chojnicach
(Wszechnica Chojnicka, ul. Wysoka 3),
w dniu  9 lipca (wtorek)
godz. 17:00
Prosimy o potwierdzenie udziału pocztą elektroniczną na adres:
biuro@sandrybrdy.pl