Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 13 marca 2020

Informujemy, że LGD Sandry Brdy według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęło poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy o  warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).Wobec powyższego zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków w wysokości ok. 800 tyś złotych na finansowanie przedsięwzięć związanych […]

Uwaga!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów odwiedzających LGD Sandry Brdy, od 12 marca 2020 r. do odwołania, preferowaną formą kontaktu z biurem LGD jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz poczta tradycyjna. /tel. 52 397 79 64, 512 045 078, mail: biuro@sandrybrdy.pl /

Informacja o odwołaniu Maratonu Gockiego

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem pojęto  decyzję o odwołaniu VII Maratonu Gockiego planowanego na dzień 21.03.2020 r.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).