Warsztaty kulinarne

Data publikacji 16.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia gmin obszaru LGD Sandry Brdy do udziału w warsztatach kulinarnych. Celem projektu jest realizacja cyklu warsztatów kulinarnych, których finalnym efektem będzie powstanie  pierwszej lokalnej książki kucharskiej.
Warsztaty kulinarne odbędą się w ramach operacji pn. „Dziedzictwo kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami”. Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Czekamy na Państwa zgłoszenia. Szczegóły w Regulaminie.
Do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy – /wersja do druku/
Formularz zgłoszeniowy – /wersja elektroniczna/