Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 26 lutego 2021 r.

Data publikacji: 26 lutego 2021 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry w wyniku przeliczenia różnic kursowych wynikających z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskało możliwość zagospodarowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 583 476 zł.
Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki dane zostały w całości przeznaczone na przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”
Ponadto przedstawiamy również projekt zmian treści księgi procedur.
W szczególności zmiana dotyczy zmiany treści opisu dla kryterium nr 6 dla przedsięwzięcia 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców. (strona 31).
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-43 i 69-75/. Konsultacje trwają do 14.03.2021 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
link do procedury
– formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r. , w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne online które odbędzie się w dniu 9.03.2021 r.
o godzinie 10:00 link do spotkania: link
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: linkFilm promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków