AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

W dniu 21.10.2019 r. w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym odbyło się ostatnie wydarzenie w ramach operacji własnej LGD Sandry Brdy pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć i wyjazdów integracyjno – edukacyjnych skierowanych dla Seniorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy integracyjno – edukacyjne (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, wyjazdy lokalne) oraz zajęcia w obszarach: zdrowie i uroda, kultura oraz edukacja.

Operacja własna LGD Sandry Brdy pn. „Akademia  Aktywnego Seniora” – mająca na celu realizację cyklu warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno–integracyjnych włączających społeczność grupy defaworyzowanej seniorów,  finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.