Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy na lata 2016 – 2023, data publikacji 23.10.2019 r.

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Sandry Brdy „Procedura aktualizacji LSR” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy przystępuje do dokonania zmian w Strategii.
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 42-43 i 70-74.
Dodatkowo przesyłamy formularz zmian. Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 6 listopada 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 24.10.2019 r. do 6.11.2019 r. , w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 4.10.2019 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/NPtqCeGmBgo1jxu37