Informacja o posiedzeniu Rady

SandrybrdyNa podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuję, iż w dniu 25.01.2010 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2009/II dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice.

Planowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia – komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Procedury rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru:
a. złożenie oświadczeń o bezstronności,
b. prezentacje wniosków,
c. głosowania.
6. Podjęcie uchwał.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie.