Lista ocenionych operacji dla naboru 2009/I

lista_ocenionych_operacjiNa podstawie §26 Regulaminu Rady LGD Sandry Brdy zamieszczamy listę ocenionych operacji w ramach naboru 2009/I w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lista operacji ocenionych podczas posiedzenia Rady LGD Sandry Brdy w dniu 18.01.2010 r. 

lista_ocenionych_operacjiLista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju 

BRAK

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  

1. „Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich” – Gmina Czersk;
2. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikał” – Gmina Brusy;
3. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji środowiska lokalnego wsi Kłodawa, gm. Chojnice” – Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach;