Lista ocenionych operacji – nabór 2009/II (małe projekty).

naborNa podstawie §26 Regulaminu Rady LGD Sandry Brdy zamieszczamy listę ocenionych operacji w ramach naboru 2009/II w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi.

Lista operacji ocenionych podczas posiedzenia Rady LGD Sandry Brdy w dniu 25.01.2010 r.  

nabor 

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. 

1. Szkolenia z szybkiego czytania, technik pamięciowych i kreatywnych notatek, Włódzik Iwona.
2. Kurs dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych po Pomorzu, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”
3. Wydanie przewodnika „Szlak Zbrzycy”, Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. 

1. „Przysmaki kuchni kaszubskiej”, Stowarzyszenie im. Franciszka Hinza.
2. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Czapiewicach”, Zblewski Jacek.
3. „Pracownia archeologii eksperymentalnej – cykl zajęć z rzemiosł dawnych, w tym również z terenu Pomorza i Gminy Brusy”, Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus.
4. „KFOKA – Konarzyński Festiwal Otwarty Kabaretów Amatorskich”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „KONAR”.
5. Festyn „Kręcimy się wokół truskawki”, Stowarzyszenie „Kreatywna Wieś Lichnowy”.
6. Inscenizacja „Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich Pod Krojantami z 1.IX.1939 roku”, Fundacja „Szarża pod Krojantami”.
7. Tańcuj Kosedera, Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krebane.
8. Festyn Wiejski. Historia- Rekreacja – Integracja, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowitem.
9. Budowa portalu turystycznego www.szlakiembrdy.pl, Centrum Agroturystyki aktywnej „Ściernisko” Bettin-Miecznik Marlena.
10. Podniesienie atrakcyjności pola namiotowego i plaży w miejscowości Czernica poprzez budowę infrastruktury turystycznej, Szulc Bogumiła.
11. Aktywizacja KGW poprzez przebudowę sanitariatów GOK na zaplecze kuchenno-gospodarcze, Gmina Konarzyny.
12. Wymiana drewnianego szalowania zabytkowej wieży kościoła Św. Marcina w Ciechocinie na nowe z zachowaniem tego samego układu desek, Parafia Rzymskokatolicka Ostrowite.
13. Modernizacja oraz dostosowanie pawilonu sanitarnego Stanicy PTTK w Swornychgaciach dla potrzeb turystów na szlakach turystycznych: kajakowych, pieszych i rowerowych w Zaborskim Parku Krajobrazowym, Usługi Turystyczne Galiński Zbigniew.
14. Plac zabaw dla dzieci we wsi Ostrowite, Gmina Lipnica.
15. Poprawa warunków funkcjonowania GOK poprzez wykonanie wentylacji sali GOK, Gmina Konarzyny.
16. Poprawa stanu infrastruktury społeczno- kulturalnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej Rolbiku, Gmina Brusy.
17. Odbudowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Lotyń, gmina Chojnice poprzez remont ścieżki spacerowo-dydaktycznej, Gmina Chojnice.