Posiedzenie Rady w dniu 15 lutego 2010 r.

posiedzenie15.02Informujemy, iż w dniu 15 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego dokonano ponownej oceny zgodności z LSR wniosków, dla których złożono odwołania od decyzji Rady podjętej w dniu 25 stycznia 2010 r. Wynik oceny przedstawia tabela zamieszczona poniżej. W związku z ponowną oceną dokonana została modyfikacja listy operacji.

Podczas posiedzenia Rada dokonała wyboru operacji do wysokości limitu środków przewidzianych dla naboru 2009/II (tj. 161 000 złotych). Informacja o wynikach ponownej oceny zgodności wniosków, dla których złożono odwołania zostanie wysłana niezwłocznie. Informacje nt. wyniku głosowań w sprawie wyboru operacji zostaną przesłane do Wnioskodawców w terminie 14 dni.

posiedzenie15.02