Nabór wniosków na „Odnowę wsi”…

SandrybrdyLokalna Grupa Działania Sandry Brdy rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu gmin objętych zasięgiem LGD Sandry Brdy tj. gmin powiatu chojnickiego oraz gminy Lipnica.

Wnioski i inne dokumenty do pobrania pod adresem tutaj.