Warsztaty szkoleniowe zakończone…

SandrybrdyDobiegł końca cykl szkoleń przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Szkolenia zorganizowane zostały przez LGD Sandry Brdy. Ich adresatem były w szczególności osoby, organizacje i instytucje zainteresowane założeniem lokalnej grupy rybackiej (LGR), której praca zaowocuje opracowaniem dokumentu – lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (LSROR).
Szkolenia przeprowadzili trenerzy uczestniczący w Projekcie Szkoleń w ramach Osi 4 PO RYBY, Adam Futymski oraz Ryszard Zarudzki.
Warsztaty przeprowadzone zostały w trzech cyklach tematycznych:

– 12.08.2009 r. – „Szkolenie informacyjne dotyczące Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013”, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Chojnicach,
– 24.08.2009 r. – „Szkolenie w zakresie zakładania stowarzyszenia ubiegającego się o status LGR (Lokalnych Grup Rybackich), odbyło się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach,
– 29,30.09.2009 r. – „ Szkolenie w zakresie przygotowania LSROR (Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich), odbyły się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach.

Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże, frekwencja wynosiła średnio 45 osób. Efektem spotkań jest m.in. założone w między czasie Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, które z wiedzą zdobytą na szkoleniach przygotowuje się do opracowania LSROR.