Film promocyjny

Dokumenty

W niniejszym dziale znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty
związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 -2023 
(Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).
 
I. Podejmowanie działalności gospodarczej (Premie 60 tys.)
/Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców/ 
1. Wniosek o przyznanie pomocy (4z) - xls
2. Instrukcja wypełniania wniosku (4z)
3. Biznesplan (4z)
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (4z)
5. Tabela finansowa do biznesplanu (4z)
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7. RODO-Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2.
8. Oświadczenie - status osoby pracującej

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 z dodatkowym opisem
2. Wykaz kosztów dla przedsięwzięcia 1.1.1.
2. Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku
3. Biznesplan
4. Biznes plan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
6. Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. RODO - Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2

III. Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR

Harmonogram planowanych naborów wniosków
Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy 
Pozostałe dokumenty - link
Wzory dokumentów 19.2
Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 25 października 2018 r.
otwórz

Premie na podjęcie działalności 
prezentacja – nowe zasady 

IV. W poniższym linku znajdą Państwo treść umowy ramowej oraz pozostałe dokumenty wynikające z obowiązków informacyjnych LGD.
– umowa ramowa + pozostała dokumentacja

Wzory dokumentów 19.4

Wzory dokumentów 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja:
1.Informacja monitorującej  realizację operacji
2.Instrukcja wypełniania informacji monitorującej
3. Wniosek o płatność
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Link do wzorów dokumentów 19.4

Wzory oświadczeń RODO.  
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – karty wkładu.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – listy obecności.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków