Film promocyjny

LSR 2023 – 2027

KONSULTACJE SPOŁECZNE

I. Konsultacja zmiany LSR na lata 2023 – 2027 obszaru LGD Sandry Brdy
Poddajemy pod konsultację projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/.


II. Konsultacja projektu Księgi procedur oceny i wyboru operacji
Poddajemy pod konsultację projekt Księgi procedur oceny i wyboru operacji dla przedsięwzięć konkursowych finansowanych w Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 oraz z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021 – 2027.
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/

III. Konsultacja projektu Procedury wyboru i oceny grantobiorców
Poddajemy pod konsultację projekt procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniające kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych – dot. projektów grantowych finansowanych ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027.
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/

IV. Konsultacja projektu procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji
Poddajemy pod konsultację projekt procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/

V. Konsultacja projektu kryteriów wyboru operacji
Poddajemy pod konsultację projekt kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięć konkursowych finansowanych z PS WPR nalata 2023 – 2027 i programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021 – 2027.
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/
Kryteria wyboru operacji

VI. Konsultacja projektu zmiany Regulaminu organu decyzyjnego
Poddajemy pod konsultację projekt zmiany Regulaminu organu decyzyjnego .
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/
Regulamin Rady

VII. Konsultacja projektu zmiany Regulaminu Biura
Poddajemy pod konsultację projekt zmiany Regulaminu Biura
decyzyjnego .
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/
Regulamin Biura

VIII. Konsultacja projektu Planu Szkoleń
Poddajemy pod konsultację projekt Planu Szkoleń dla pracowników LGD oraz członków Rady LGD.
Uwagi o proponowanych zmianach prosimy składać w terminie do 17 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną /biuro@sandrybrdy.pl/
Plan Szkoleń

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków