Film promocyjny

Nabory wniosków LSR 2016 – 2023
Harmonogram planowanych naborów wniosków
Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy
Dokumenty publikowane zgodnie z wymogami umowy ramowej – link.

Nabory zakończone
Nabór nr 1/2016 (podjęcie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 2/2016 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 4/2018
Anulowany
Nabór nr 5/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 6/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 7/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 8/2018 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 9/2018 (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 10/2018 (OZE)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 11/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 12/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 13/2018 (
2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 14/2018 (1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 15/2018 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 16/2018
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 17/2018 (2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Operacja własna nr 1 – przedsięwzięcie 2.2.1
informacja o zamiarze realizacji własnej
informacja nt. operacji własnej
informacja o wyborze operacji
Operacja własna nr 2 – przedsięwzięcie 1.2.2
informacja o zamiarze realizacji własnej
informacja nt. operacji własnej
informacja o wyborze operacji
Operacja własna nr 3 – przedsięwzięcie 1.2.2
informacja o zamiarze realizacji operacji własnej
informacja nt operacji własnej
informacja o wyborze operacji własnej
Nabór 18/2020 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 19/2020 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 20/2020 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) brak złożonych wniosków
Nabór 21/2020 (zabytki)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 22/2021 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 23/2021 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 24/2021 1.3.2. „Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 25/2021 2.1.1 „Silne organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 26/2021 2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 27/2021 (podjęcie działalności gospodarczej)
1. Ogłoszenie o naborze
2. Rejestr złożonych wniosków
3. Uchwała nr 39/2021 – zawierająca listę operacji wybranych,
4. Protokół z posiedzenia Rady + listy obecności,
Nabór nr 28/2022 ( niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1. Ogłoszenie o naborze
2. rejestr złożonych wniosków
3. Uchwała o wybranych operacjach
4. Protokół + listy obecności
Nabór nr 29/2022 Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Uchwała o wybranych operacjach , uchwała o operacjach zgodnych z LSR
4. Protokół + listy obecności
Nabór 30/2022 Przedsięwzięcie 1.1.1. „Aktywność gospodarcza mieszkańców”
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Uchwała o wybranych operacjach , uchwała o operacjach zgodnych z LSR
4. Protokół + listy obecności
Nabór 31/2023 Przedsięwzięcie 1.1.1. „Aktywność gospodarcza mieszkańców”
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków.
3) Uchwała nr 22/2023 zawierająca listę operacji wybranych i niewybranych
4) Protokół z posiedzenia Rady
5) Uchwała nr 26/2023 zawierająca listę operacji wybranych – dotyczy oceny protestów spraw: 31/2023/07 oraz 31/2023/10
6) Protokół z posiedzenia Rady – z dn. 06.11.2023 r. dotyczy rozstrzygnięcia protestów spraw: 31/2023/07 oraz 31/2023/10
7) Tabela wykluczeń – dotyczy oceny protestów spraw: 31/2023/07 oraz 31/2023/10
8. Uchwała nr 28/2026 zawierająca listę operacji wybranych – dotyczy oceny w ramach protestu P. Mateusza Pachota

Nabór 32/2023 Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie” – Rozwój działalności gospodarczej
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Uchwała nr 22/2023 zawierająca listę operacji wybranych i niewybranych
4) Protokół z posiedzenia Rady

Nabór nr 33/2023 1.2.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna

1. Ogłoszenie o naborze 
2. Rejestr złożonych wniosków
3. Uchwała zawierająca listę operacji wybranych i niewybranych
4. Protokół z posiedzenia RadyFilm promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków